ตลาดกลางผลไม้ตะพง(ร้านอาหาร,ของฝาก) จ.ระยอง

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๓/๒๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๑. ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง อำเภอเมือง ระยอง อยู่บนถนนสุขุมวิท เป็นศูนย์รวมการค้าผลไม้ของจังหวัด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ในรอบๆ บริเวณตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จะมีพื้นที่ในการทำสวนของเกษตรกรติดกันเป็นจำนวนมาก หลายสวนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชม และชิมผลไม้ในสวน หลายๆ แห่งมีการปลูกไม้ดอกสีสันสวยงามน่าชมเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวได้ ตลาดกลางผลไม้ตะพงเป็นศูนย์รวมของผลไม้ในภาคตะวันออก ทั้งในจังหวัดระยองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างจันทบุรีหรือชลบุรีด้วย ซึ่งมีผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาล อย่างทุเรียน มะม่วง มังคุด โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายน ผลไม้จะมีเป็นจำนวนมากขึ้นและหลากหลายชนิด รวมถึงผลไม้ที่ผลิตนอกฤดูกาล และที่ผลิตตลอดฤดูกาล อย่างแก้วมังกร ลำไย เงาะ พุทรา เป็นต้นทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลไม้เพิ่มขึ้น หากมาเที่ยวจังหวัดระยอง อย่าลืมแวะที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง ซื้อผลไม้กลับไปฝากคนที่บ้านด้วยราคาที่ถูก
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
-ผลไม้สด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ
–ผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดกวน
-อาหารทะเลสด และตากแห้ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 0๖.00-๑๘.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร.0 3866 4053, 0 3864 5366-7
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.tapong.go.th › intro

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม