วิสาหกิจชุมชนช้างสาน

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ช้างสาน
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายพุทธิธร ฉัตรบริรักษ์
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมถักสานผักตบชวา
วิสาหกิจชุมชนช้างสารมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมงานจักสาน อาทิ กระเป๋า “ ชวาชาตรี ” ตะกร้า หูหิ้วแก้วกาแฟ กระเป๋าแก้วเยติ จากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากผักตบชวา และมีลวดลายบนผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ประจำชุมชน เป็นการนำลวดลายของชุดละครชาตรีมาประยุกต์เข้ากับกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง ตำบล อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

๑. กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อยได้นำแนวคิดโดยนำ ภูมิปัญญาดั้งเดิมของปู่ย่าตายายที่นำไม้ไผ่มาสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแต่ประยุกต์เปลี่ยนมาสานด้วยผักตบชวาแทน นอกจากจะไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาวัชพืชในแม่น้ำ ได้ด้วย กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ในแนวความคิดที่เป็นธรรมชาติและสามารถเข้าได้ดีกับแฟชั่นของผู้หญิงสมัยใหม่โดยการพัฒนารูปแบบและสีสันให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมทั้งการเอาใจใส่มาตราฐานการผลิตและความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองด้วยการสร้างสรรค์ลายสานที่ไม่เหมือนใคร ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ “บ้านอ้อย” ได้พัฒนาผลิตภํณฑ์ที่มีความหลากหลาย อาทิ กระเป๋า กล่องเอนกประสงค์ หมวก รองเท้า ถัง ใส่ของ โคมไฟโต๊ะ เก้าอี้ฯ และสามารถส่งออกได้ในหลายประเทศ
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) ประเภท ของใช้ ของตกแต่ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 9536 3839
๕. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสรรพยาวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท

ชุมชนสรรพยา เป็นชุมชนเก่าแก่ย่านตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสรรพยา พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มชุมชนมีการทำการเกษตรกรรม  การทำประมงพื้นบ้านหาปลาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและค้าขายในย่านตลาดเก่าสรรพยา 

ชุมชนสรรพยา เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นที่ยังคงมีความเรียบง่ายของวิถีเจ้าพระยา ชุมชนมีความเข้มแข็งมีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ปัจจุบันพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการบริหารจัดการ โดย”ชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา” มีอาคารโรงพักเก่าสรรพยา อายุกว่า 100 ปี ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสภาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคาร จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสรรพยาวัฒนาราม

วัดสรรพยาวัฒนารามตั้งอยู่ในตลาด ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ภายในวัดปรากฏร่องรอยศิลปะสมัยอยุธยาหลายแห่ง อาทิ พระอุโบสถหลังเก่า วิหาร พระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพซึ่งหาชมยาก พบเพียงไม่กี่วัดในประเทศไทย อยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักพระรัตนตรัย กล่าวคือ มีพระพุทธเจ้าประทับนอนในหีบพระบรมศพ มีพระสงฆ์ ได้แก่ พระมหากัสสปะ (องค์สีทอง) พระอริยสงฆ์ นั่งสมาธิปลงสังเวช และพระสมมติสงฆ์นั่งชันเข่าในอาการเศร้าโศกเป็นตัวแทนของปุถุชนทั้งหมด ประกอบรวมเป็นหลักคำสอนหรือพระธรรม

สถานีตำรวจภูธรสรรพยา อาคาร 100 ปี

โรงพักเก่าสรรพยา ตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่าสรรพยา หมู่ 4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อาคารโรงพักของตำรวจ เป็นอาคารสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี และถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศ เป็นสถานที่แสดงเรื่องราวประวัติศาตร์ท้องถิ่น เพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษา และได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561) โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกอาคารที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่ได้รับการบำรุงรักษา และอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

ตลาดโรงพักเก่า สรรพยา

เป็นชุมชนตลาดเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยา และในทุกๆ สุดสัปดาห์แรกของเดือน ถนนเลียบริมน้ำเจ้าพระยา จะจัดจำหน่ายสินค้าจากชุมชนทั้งของกิน ของใช้ เป็นตลาดกรีนดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นฐานการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย

กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

กลุ่มได้นำแนวคิดโดยนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของปู่ย่าตายายที่นำไม้ไผ่มาสานเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน แต่ประยุกต์เปลี่ยนมาสานด้วยผักตบชวาแทน นอกจากจะไม่ต้องลงทุนซื้อวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาวัชพืชในแม่น้ำได้ด้วย