กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง 119 หมูที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าทอนาหมื่นศรี
๒. ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอนาหมื่นศรี
ผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นผ้าทอยกดอกที่มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม มีทั้งแบบลวดลายโบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน และลวดลายที่ผลิตขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ร่มหมื่นศรี
ร่มหมื่นศรี เป็นร่มที่ผลิตจากผ้าขาวม้า ที่มีลวดลายสดใส สวยงาม สามารถกันแดดได้เป็นอย่างดี
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1476 4318
๖. ช่องทางออนไลน์
E – mail.com : nameunsri.trang@hotmail.com
Facebook : วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
Line id : 0814764318

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม