ร้านคุณวรินทร์อร จันทร จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง 5/5 หมู่ที่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61000
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าทอโสดา
๒. ชื่อผู้ประกอบการ คุณวรินทร์อร จันทร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าปักลาย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา ใช้เส้นไหมปักลายลูกโซ่ลงบนซิ่นผ้าไหม ลวดลายวิจิตรสวยงามตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยงานศิลปหัตถกรรมฝีมือของคนในชุมชนได้มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี คือ ดอกสุพรรณิการ์ ลักษณะดอกมีสีเหลืองสดกลีบดอกงุ้มเข้าหากันจึงนำดอกสุพรรณิการ์ไปปักเป็นลวดลายบนผ้าฝ้ายย้อมคราม สีธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน 08.30 – 16.00 น
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 1704 2382
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook ผ้าทอโสดา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วีระดา ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 127 หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ. นางรัชดา เครื่องต้น
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าปักลายสร้อยสุริยะเทพ
รายละเอียดความโดดเด่น เป็นผ้าปักลวดลาย
สร้อยสุริยะเทพ จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ สีทูโทน ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี ๒๕๖๔
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพายปักมือ
เป็นกระเป๋าสะพาย สำหรับสุภาพสตรี มีคุณค่าด้วยการปักลวดลายด้วยมือ ได้แก่ ลายเมล็ดข้าว ลายสตรอเบอร์รี่ ลวดลายศิลปะต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9960 9991 , 09 0986 2071
๖.ช่องทางออนไลน์
https://th-th.facebook.com/weerada789/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่

เป็นชุมชนชาวยอง มีการคงเอกลักษณ์การแต่งกาย ภาษายอง วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหารชาวยอง ความเป็นชาวยองได้อย่างสมบูรณ์ มีการรักษาโรคแบบชาวยอง โดยใช้สมุนไพร คนในชุมชนให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนด้วยความรักความสามัคคี การจัดงานในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการรวมความสามัคคี ไม่มีการจ้างงาน จะช่วยกันคนละไม้ละมือโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยการนำของเจ้าอาวาสวัดป่าตาล และผู้ใหญ่บ้าน ใช้หลักพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการขับเคลื่อนงานของชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
เป็นชุมชนชาติพันธุ์ชาวยอง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการยังคงประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา การแต่งกาย ภาษา อาหาร การรักษาโรค การดำรงวิถีชีวิต ของชาวยอง ไว้ได้เป็นอย่างดี เสน่ห์ที่โดดเด่นที่เป็นจุดขายของชุมชนวัดป่าตาล คือ วัดป่าตาล ซึ่งมีพระสิงห์ยอง อายุสี่ร้อยกว่าปี และเป็นพิพิธภัณฑ์ชาวยอง ที่รวบรวม ข้าวของเครื่องใช้ของคนยอง คัมภีร์ใบลาน มาจัดแสดงให้เที่ยวชม ศึกษาเรียนรู้

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์จาวยอง ปั๊บสาใบลาน
พิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลาน เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมธรรมคัมภีร์ใบลานและปั๊บสาของวัดป่าตาลที่กระจัดกระจายขาดการดูแลรักษา ถูกทำลายจากหนู ปลวก และชำรุดตามกาลเวลาท่านเจ้าอาวาส องค์ปัจจุบันต้องการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวยองซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในแถบ ตำบลบวกค้างเป็นส่วนใหญ่ จึงได้เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ จัดเก็บให้มีความปลอดภัยจากการถูกทำลายและได้นำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลานขึ้น ซึ่งปั๊บสา-ใบลานที่มีอยู่ อายุไม่ต่ำกว่า ๘๐ ปีขึ้นไปจนถึงร้อยกว่าปี ซึ่งในคัมภีร์ใบลานส่วนมากจะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ สามารถมาเที่ยวชมได้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

ชมรมสมุนไพรจาวยอง
แหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพร มีกิจกรรมนวดย่ำขาง แช่เท้าในน้ำสมุนไพร เรียนรู้การทำลูกประคบ  ฯลฯ

ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า ไทยอง
ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้า ไทยอง ผลิตและจำหน่ายผ้าทอไทยอง ผ้าทอพื้นเมืองลายสันกำแพง

ขัวแตะหุ่นฟาง
สะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวไปสู่ทุ่งนา สามารถชมวิวได้ 360 องศา เป็นหนึ่งจุดเช็คอินของชุมชน 

เฮือนเจ้นขุน
พิพิธภัณฑ์ชาวยอง จัดแสดงวิถีชีวิตชาวยอง และหมวกกะโล่รูปแบบต่าง ๆ 

ภาพวาดสามมิต
ภายในวัดป่าตาลมีกำแพงภาพวาดสามมิติที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายภาพได้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สาธิตภูมิปัญญาไทยอง
ศูนย์การเรียนรู้ ไทยอง วัดป่าตาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม