ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า

ที่ตั้ง เลขที่ 54 ถนนเพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
1.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าฝ้ายทอมือบ้านเขาเต่า
2.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
3.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายทอมือ
รายละเอียดความโดดเด่น กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงริเริ่มขึ้นและเป็นพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมให้แก่ราษฎรแห่งแรก ผ้าเขาเต่ามีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ด้วยผ้าขาวม้า 9 เส้น และผ้าฝ้ายยกดอกลายเต่า ทั้งนี้ ผ้ายกดอกยังมีลายอื่น ๆ อีก คือ ลายสี่ทิศ ลายดาหล้า ลายบานชื้น ลายขอ
๔4.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00
5.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9743 2559
6.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/fabricskhaotao.handmand

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม