กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนหลวง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง
ความเป็นมา เนื่องจากตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในด้านการทอผ้า การตัดเย็บผ้าฝ้าย เช่น ผ้าฝ้ายดอนหลวง ฯลฯ อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของบ้านดอนหลวงยังมีชื่อเสียงในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยชุมชนได้รับโอกาสได้ไปจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมต่าง ๆ
ที่จัดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม กลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านดอนหลวง
เบอร์โทรศัพท์ 0 5355 6732
๖.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ตูบแก้วมา จ.ลำปาง

ที่ตั้ง 198 ม .6 ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม ลำปาง
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเส้นใยครบวงจรบ้านนาเดา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลาย “สร้อยดอกหมาก”
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ เอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายลาย “ลายดอกพริกไทย”
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ เอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 18.00 น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9553 4390
๖.ช่องทางออนไลน์
https://m.facebook.com/profile.php?id=927255430718366

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้การทอผ้า ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง เลขที่ 29 หมู่ที่ 5 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเครือ
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางทองมา พิเอ้กา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไทย (ผ้าฝ้าย ผ้าไหม)
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ทอจากเส้นไหมเลี้ยงเอง ทอเอง รายละเอียดการมัดหมี่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ทอด้วยความประณีต
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ร่มผ้าขาวม้า
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ เป็นการต่อยอดผ้าขาวม้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ร่มสามารถกันแสงยูวีได้ สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตะกร้าไม้ไผ่ ความโดดเด่น ไม้ไผ่เนื้อดีมีความแข็งแรง ราคาถูก
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ 09 3442 6725
๖.ช่องทางออนไลน์-

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ผ้าไหมไทย จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง : 79/2-3 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

๑. ร้านจำหน่ายผ้าไหมและศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ผ้าไหม เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายต่าง ๆ ชนิดจากทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่ใหญ่ที่สุดและมีสินค้าที่ผลิตด้วยมือ ที่หลากหลประวัติความเป็นมาและความสำคัญ “พระธรรมขันต์” ชื่อนี้คือเป็นชื่อเดิมของร้านขายยาโดย นายโบ ตาชู ได้ก่อตั้งร้านพระธรรมขันต์โอสถขึ้น และต่อมาภายหลังนางอาภรณ์ ตราชู (บุตรสาว) ได้เปิดเป็นร้านพระธรรมขันต์ไหมไทย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ ผ้าไหมไทย ขอนแก่น สินค้าและผ้าทุกชิ้นที่นำมาจำหน่ายภายในร้าน ได้ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นฝีมือจากหัตถกรรมไทยทั่วทุกภาค ปัจจุบันได้กลายเป็น “ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพทางวัฒนธรรม” เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า ทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยือน และเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากและของที่ระลึก
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของฝากของที่ระลึก
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9:00–18:30 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4322 4 080
๕. ช่องทางออนไลน์-

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม