พระธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม

ตำบล นาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
๑. พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐาน ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เดิมชื่อวัดธาตุ เนื่องจากเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาในสมัยใด โดยมีลักษณะคล้ายองค์พระธาตุพนม รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างเสร็จในปีพ.ศ.2506 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุรวม 14 พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง อานิสงส์ของผู้มากราบสักการะขอพรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการงาน ก้าวหน้าสมประสงค์ และในบริเวณวัดยังมีศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายมุก ผ้าฝ้าย สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ 08 9423 0373
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดนครพนม

บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายลูกแก้ว
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นางอรพิณ วะสาร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม ผ้าลายขอพระราชทาน ผ้าลายมุก
รายละเอียดความโดดเด่น ผ้าลายมุก เป็นผ้าประจำจังหวัดข้าราชการใส่ปฏิบัติงานวันอังคาร และผ้าลายขอพระราชทานเป็นผ้าที่ข้าราชการใส่ปฏิบัติงานวันศุกร์
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 06.00 – 18.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 
06 1562 6733
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook อรพิน ไหมไทย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม