ร้านศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ผ้าไหมไทย จ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง : 79/2-3 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

๑. ร้านจำหน่ายผ้าไหมและศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ผ้าไหม เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายต่าง ๆ ชนิดจากทุกพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่ใหญ่ที่สุดและมีสินค้าที่ผลิตด้วยมือ ที่หลากหลประวัติความเป็นมาและความสำคัญ “พระธรรมขันต์” ชื่อนี้คือเป็นชื่อเดิมของร้านขายยาโดย นายโบ ตาชู ได้ก่อตั้งร้านพระธรรมขันต์โอสถขึ้น และต่อมาภายหลังนางอาภรณ์ ตราชู (บุตรสาว) ได้เปิดเป็นร้านพระธรรมขันต์ไหมไทย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ ผ้าไหมไทย ขอนแก่น สินค้าและผ้าทุกชิ้นที่นำมาจำหน่ายภายในร้าน ได้ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นฝีมือจากหัตถกรรมไทยทั่วทุกภาค ปัจจุบันได้กลายเป็น “ศูนย์รวมสินค้าคุณภาพทางวัฒนธรรม” เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า ทุกท่าน ที่มาเยี่ยมเยือน และเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝากและของที่ระลึก
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของฝากของที่ระลึก
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9:00–18:30 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4322 4 080
๕. ช่องทางออนไลน์-

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม