ชุมชนคุณธรรมบ้านท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี

ชุมชนบ้านท่ามะขาม เป็นชุมชนที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและที่ราบ มีภูเขาขนาบด้านซ้าย มีแม่น้ำลำภาชีไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมเป็นป่าเบจพรรณและป่าเต็งรัง คนในชุมชนมีทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติกะเหรี่ยง มีวัดท่ามะขามที่มีโบสถ์สวยงาม มีโรงเรียนบ้านท่ามะขาม  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ตลาดโอ๊ะป่อย ตลาดไกวเปล 

ชุมชนบ้านท่ามะขาม ประชากรส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ประมาณร้อยละ ๘๐ ผู้ที่ถือสัญชาติไทยส่วนใหญ่สืบทอดมาจากบรรพชนชาวกะเหรี่ยง แต่เกิดในแผ่นดินไทยจึงได้สัญชาติไทย คนในชุมชนยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม เช่น ประเพณีกินข้าวห่อ ประเพณีเหยียบหลังกะเหรี่ยง สรงน้ำพระ เป็นต้น มีภาษาพูด และมีการแต่งกายด้วยชุดผ้ากะเหรี่ยง อีกทั้งยังมีธรรมชาติที่สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดป่าท่ามะขาม
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นที่ประดิษฐานของพระมิ่งมงคลในโบสถ์มหาอุตม์ และมีรอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่ติดตลาดโอ๊ะป่อย

ตลาดโอ๊ะป่อย
เป็นตลาดเช้าที่อยู่ติดริมลำธารภาชี มีสินค้าจากชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในในพื้นที่มาจำหน่าย ซึ่งมีทั้งอาหารพื้นบ้าน และสินค้าหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน มีบรรยากาศสบาย ๆ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวยอดเขาผ้าลาย
เป็นยอดเขาที่มีความสวยงาม สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ ๓๖๐ องศา

จุดชมวิวยอดเขาเด่นกระต่าย
เป็นยอดเขาที่มีความสวยงาม สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ ๓๖๐ องศา

จุดชมวิวฝายน้ำล้นบ้านท่ามะขาม
เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กของชุมชน ที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ลุงกลึงเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นบ้านต้นแบบของบ้านท่ามะขามในการทำเศรษฐกิจพอเพียง

ไร่นาสวนผสมมหาพงษ์
เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของคนในชุมชนและใกล้เคียงในการศึกษาหาความรู้การทำเกษตรผสมผสาน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมตักบาตรพระล่องแพ
ตลาดโอ๊ะป่อย ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. จะมีการใส่บาตรพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาทางลำน้ำภาชี ให้นักท่องเที่ยวใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล

กิจกรรมปั่นจักรยาน และวิ่งออกกำลังกาย
ถนนเส้นทุ่งกระต่าย – บ่อเก่าบน เป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสำหรับปั่นจักรยานและวิ่งออกกำลังกาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม