พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

๑. พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ลักษณะองค์พญานาคทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง ๗ เศียร ประดิษฐานบนแทนฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร สูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ ซึ่งพี่น้องชาวไทยและลาวมีความเชื่อผูกพันอยู่กับองค์พญานาคผู้ดูแลปกปักษ์รักษาลุ่มน้ำโขง ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดได้กราบไหว้ขอพรอาจสัมฤทธิ์ผลและมีความเป็นสิริมงคล
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ผู้ที่มากราบสักการะขอพรได้ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นสถานที่โล่งแจ้ง
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ-
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เทศบาลเมืองนครพนม 0 4251 2005
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook เทศบาลเมืองนครพนม
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม