พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๑. พระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำและของมีค่าต่างๆ ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทรงตามแบบพระธาตุพนม มีลวดลายอันวิจิตรบรรจงตระการตา สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2465 โดยมีงานนมัสการพระธาตุประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี อานิสงส์ผู้ที่ได้รับกราบสักการะขอพรส่งผลให้เสริมสร้างบารมีและมีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระครูกิตติสุตานุยุต 08 6579 7851
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดมหาธาตุ นครพนม
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม