วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๑.วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และถูกยก ให้เป็น ๑ ใน ๘ จอมเจดีย์ของประเทศ ที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูน โดยเฉพาะการเดินทางมานมัสการพระธาตุหริภุญชัย มีอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี ภายในบรรจุพระบรมธาตุในโกศทองคำ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีระกาตามคติล้านนา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ช่วงเวลา 7.00 น. ถึง 17.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5356 3612 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๕.ช่องทางออนไลน์
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม