สักการะพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย วัดพุทธนิมิตภูค่าว จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง : บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. วัดพุทธนิมิตภูค่าว เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลา ชมอุโบสถไม้ที่งดงามโดยก่อสร้างจากไม้ ขนาดใหญ่นำขึ้นมาจากใต้เขื่อนลำปาว และวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระเครื่องจำนวนมาก และพระมหาธาตุเจดีย์ที่ สร้างจากหินทรายเฉพาะยอดมหาธาตุเจดีย์มีมูลค่ากว่า ๒๕ ล้านบาท มีทั้งทองคำ ๓o กิโลกรัม และประดับตกแต่งด้วยเพชรนิลจินดาจำนวนมาก นอกจากนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศเนปาลด้วยซึ่งความสวยงามและ ความขลังของวัดแห่งนี้ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกเช้าวันเสาร์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทร : 0 4381 1620
๕.ช่องทางออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม