พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๑. พระราชวังจันทน์ เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่อยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2537 สถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียงพระราชวังจันทน์ ได้แก่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,วัดวิหารทอง ,วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง ,สระสองห้อง สถานที่แสดงนิทรรศการและเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ อาคารสำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก ,บ้านพักป่าไม้เขตพิษณุโลก ,ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0 5524 7204-5
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มากระทรวงวัฒนธรรม