พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๑. พระราชวังจันทน์ เป็นพระราชวังโบราณ ตั้งอยู่อยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ทางด้านทิศเหนือของเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช โดยในขณะนั้นเมืองพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน เมื่อ พ.ศ. 2537 สถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียงพระราชวังจันทน์ ได้แก่ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,วัดวิหารทอง ,วัดศรีสุคต วัดโพธิ์ทอง ,สระสองห้อง สถานที่แสดงนิทรรศการและเพื่ออนุรักษ์ศิลปะ อาคารสำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก ,บ้านพักป่าไม้เขตพิษณุโลก ,ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 – 18.00 น
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 0 5524 7204-5
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มากระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

เชิงประวัติศาสตร์ผ่านเส้นทางการเสด็จถนนพระเจ้าทรงธรรม (ถนนฝรั่งส่องกล้อง) เรื่อยมาตามรอยโบราณอาทิเช่น ตำหนักธารเกษม ตำหนักพระยอ ถ้ำวิมานจักรี จนมาบรรจบที่ มณฑปรอยพระพุทธบาท เพื่อกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวจังหวัดสระบุรี โดยเดินทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ทางเส้นทางหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธินฯ)

อัตลักษณ์ และความโดดเด่นของชุมชน มีความพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ เป็นศูนย์กลางของชุมชนคุณธรรมอำเภอพระพุทธบาท สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตรงกับอยุธยาตอนปลาย เป็นสถานที่ประดิษฐาน “รอยพระพุทธบาท” อันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา ซึ่งมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ด้วยพระองค์เอง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เจ้าพ่อเขาตก
เทวรูปปูนปั้น ๒ องค์ เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของจีน
ถ้ำวิมานจักรี
มีพระปรมาภิไธยย่อ  จปร.  ที่ผนังถ้ำ
ตำหนักธารเกษม
รากฐานตำหนัก และรากเกย ที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
พระราชวังโบราณ(ตำหนักท้ายพิกุล)
พระที่นั่งต่าง ๆ (รากฐานพระที่นั่ง) กำแพงวัง และเคยที่ประทับช้างอยู่ในบริเวณพระพุทธบาท ทางด้านทิศตะวันตกของพระมณฑปพระพุทธบาท 
พระพุทธบาท (วัดพระพุทธบาท)
มณฑป (อาคารมีฐานสี่เหลี่ยม เครื่องยอดเป็นปราสาท รูปทรงแบบบุษบกแต่เป็นขนาดใหญ่) รอยพระพุทธบาท พระวิหารหลวง คลัง พระเจดีย์และวิหารเล็ก ๆ ในบริเวณพระพุทธบาท

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรธรรมชาติสวนกลางนา
ทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีแก้ปัญหาช่วงฤดูน้ำหลาก คือ วิธีติดรากอากาศ เป็นการทำโดย นายบุญช่วย วงษ์ษา ตำบลหนองแกจังหวัดสระบุรี
กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลหนองแก
ทอผ้าพื้นฐานตาลเสี้ยน,ผลิตผ้าฝ้าย เลขที่ 15 หมู่ 6 ตำบลหนองแก จังหวัดสระบุรี โทร 0 3632 1157, 08 1947 9668
กลุ่มสตรีสหกรณ์นายาว
ทำทองม้วนสมุนไพร ไข่เค็มดินสอพอง ฯลฯเลขที่ 11 หมู่ 3 ตำบลนายาว จังหวัดลพบุรี  โทร. 0 3623 6000

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมสอนปั้นดอกเข้าพรรษาจากดินไทย
สอนปั้นดอกเข้าพรรษาจากดินไทย จาก อ.ศุภาวีย์ เนตรหาญ 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม