ปรางค์กู่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ตั้ง ต.มะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๑.ปรางค์กู่ เป็นปราสาทขอม ตั้งอยู่ที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่มีลักษณะแบบเดียวกับอาคารที่เชื่อกันว่าคืออโรคยาศาล ตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม อันประกอบด้วย ปรางค์ประธาน บรรณาลัย กำแพง พร้อมซุ้มประตูและสระน้ำนอกกำแพง โดยทั่วไปนับว่าคงสภาพเดิมพอควร โดยเฉพาะปรางค์ประธานชั้นหลังคาคงเหลือ ๓ ชั้น และมีฐานบัวยอดปรางค์อยู่ตอนบน อาคารอื่นๆ แม้หักพังแต่ทางวัดก็ได้จัดบริเวณให้ดูร่มรื่นสะอาดตา นอกจากนี้ภายในกำแพงด้านหน้าที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังพบโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นวางเก็บรักษาไว้ใต้อาคารไม้ ได้แก่ ทับหลังหินทราย สลักเป็นภาพบุคคลนั่งบนหลังช้างหรือวัว เป็นทับหลังหน้าประตูมุขของปรางค์ประธาน เสากรอบประตู 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งมีภาพสลักรูปฤาษีที่โคนเสาศิวลึงค์ขนาดใหญ่พร้อมฐานที่ได้จากทุ่งนาด้านนอกออกไป และชิ้นส่วนบัวยอดปรางค์ ซึ่งถูก ดัดแปลงเป็นฐานของพระสังกัจจายน์ปูนปั้นกำหนดอายุว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ในพ.ศ. ๒๕๓๔ กรมศิลปากรได้บูรณะ และประกาศขึ้นทะเบียนปรางค์กู่เป็นโบราณสถานวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน ๐๘.๐๐ น. -๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม ๐๖ ๒๕๙๒ ๖๐๒๙
๕.ช่องทางออนไลน์ เฟสบุค พลังบวรบ้านปรางค์กู่
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม