เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

ที่ตั้ง ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
๑.เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เขื่อนยันฮี เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ จัดอยู่ในอันดับ ๘ ของโลก มีความสูงจากฐานถึงสันเขื่อน ๑๕๔ เมตร เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ ๘ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังเป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย เดิมทีเขื่อนแห่งนี้มีชื่อว่าเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพล และต่อมาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๑๕๐๔ ทั้งนี้ การสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมานั้น เพื่อปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง ๒๕๐ เมตร สูง ๑๕๔ เมตร ยาว ๔๘๖ เมตร ความกว้างของสันเขื่อน ๖ เมตร โดยอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนับว่ามีความจุสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สำคัญของเมืองไทย

กิจกรรมน่าสนใจ

– พักผ่อนหย่อนใจชมวิวริมสันเขื่อน
– เดินป่าศึกษาธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่น โดยเป็นเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติสภาพป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความหลากหลายของเขาหิน ลำห้วย และน้ำตก
– ล่องแพและเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยเป็นการล่องแพที่ใช้เรือลากจูง หรือเดินทางด้วยเรือสำราญ เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและภูมิประเทศป่าเขา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แก่ พระพุทธบาทเขาหนาม เกาะวาเลนไทน์ ดอยเจ้าพ่อหลวง เขาพระพุทธบาท ถ้ำอาบนาง โบราณสถานแก่งสร้อย จนถึงดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง ๒๐๔ กิโลเมตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดดำเนินการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สามารถเที่ยวได้ตลอดทุกช่วงเวลา
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เที่ยวชมทัศนียภาพที่สันเขื่อนภูมิพล ล่องแพแม่น้ำปิง
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๕๕๘๑ ๑๒๓๘
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook : เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พักผ่อน สัมผัสวิถีชุมชน @ ไดโนโรดโฮมสเตย์

ที่ตั้ง บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี

๑.ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์) เฮือนเบญจมาศ
๒.จำนวนห้อง 4 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard ราคา(250 บาท)

๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
จักรยานนำเที่ยวรอบชุมชน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสหัส อรรถเนติกุล โทร 08 1953 6804
๖.ช่องทางออนไลน์
ไดโนโรดโฮมสเตย์ https://www.facebook.com/SilakaewHomestay/
สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ https://www.facebook.com/homestay.dino/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม