ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง 273 หมู่ 5 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนรูปกรวยคว่ำสูง 2,275 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยอยู่ในการดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีการศึกษาธรรมชาติและพักค้างแรม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ปิดพักฟื้นธรรมชาติตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม ของทุกปี
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
● ผู้ใหญ่ 20 บาท/คน (อายุ 14 ปีขึ้นไป)
● เด็ก 10 บาท/คน (อายุ 4-13 ปี)
● ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน
● ค่ามัดจำขยะ 500 บาท คน
● ค่าธรรมเนียมสถานที่กางเต็นท์ หลังละ 30 บาท/คน/คืน
● ค่าประกันชีวิต
อัตราค่าเช่าอุปกรณ์ในการพักแรม
● เต็นท์ 300 บาท/หลัง
● ถุงนอน 100 บาท/ถุง
● แผ่นรองนอน 50 บาท/อัน
● หม้อสนาม 60 บาท
● เตาแก๊ส 100 บาท/อัน
● แก๊สกระป๋อง 60 บาท/กระป๋อง
● กระเป๋าชุดขับถ่ายฉุกเฉินประมาณ 200 บาท/ชุด/คน
● ค่ามัดจำอุปกรณ์พักแรม 500 บาท
บริการจากชุมชน
● ค่าบริการรถรับจ้าง ไป-กลับ 480 บาท/คน (โดยสารได้จำนวน 5 คน)
● ค่าบริการคนนำทาง ไป-กลับ 120 บาท/คน (บริการนักท่องเที่ยวได้จำนวน 10 คน)
● ค่าบริการลูกหาบ ไป-กลับ 200 บาท/คน (บริการนักท่องเที่ยวได้จำนวน 5 คน)
*ลูกหาบ 1 คน ขนสัมภาระได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีการศึกษาธรรมชาติและพักค้างแรม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร.0 5345 6623
๗.ช่องทางออนไลน์
https://m.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-1907831442777293/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม