ชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๑. ชายหาดพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทย ประกอบไปด้วยหาดพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ มีจุดเด่นคือลักษณะของหาดจะเป็นรูปโค้งตามหาดสวยงามความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดที่ร่มรื่น ชายหาดทางด้านเหนือ นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำนั่งพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้ำต่าง ๆ เพราะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ ส่วนชายหาดช่วงกลางไปจนถึงสุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น ทั้งแหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้าร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ มากมาย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอดเวลา
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เครื่องเล่นชายหาด มีเครื่องเล่นพวกสกี พาราเรลหรือเรือลากร่ม ให้เช่าอยู่ตามชายหาด
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗
๗. ช่องทางออนไลน์
www.pattaya.com, www.welcometopattaya.com
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม