แม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 9 หมู่ 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
๑.แม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่ามะขามเฒ่า บริเวณปากคลองแม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่า บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า และมาหักเลี้ยวเป็นแยกแม่น้ำที่ไหลไปเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกทีตรงที่เป็นพื้นที่ปากคลอง ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท กับฝั่งตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีนมีชื่อเรียกหลายชื่อ ตอนที่ไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกว่า “คลองมะขามเฒ่า” ตอนที่ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกว่า “แม่น้ำสุพรรณบุรี” ตอนที่ผ่านจังหวัดนครปฐมเรียกว่า “แม่น้ำนครชัยศรี” ส่วนตอนที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครและไหลลงสู่อ่าวไทยเรียกว่า “แม่น้ำท่าจีน”
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 17.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สิงหาคม – มีนาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
– เรือข้ามฟาก คนละ 20 บาท
– ล่องเรือ เริ่มต้น 80 บาท/คน แบบเหมาลำ 1,500 บาท/ 3,500 บาท/ 7,000 บาท
– พายเรือและsup board เริ่มต้นชั่วโมงละ 300 บาท/คน ชั่วโมงถัดไป 100 บาท/คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เรือข้ามฟาก, ล่องเรือกระแชง, พายเรือ, sup board
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
6.1 นางสาวนฤมล นิ่มอนงค์ โทรศัพท์ 08 1659 5805
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ท่าเรือศรีสวัสดิ์ย้อนยุคและบ้านสวนบางเตย
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดบ่อทอง จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดบ่อทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเมือง ที่มีบ้าน วัด โรงเรียน อยู่ในบริเวณเดียว มีอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่น คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายรามัญ (มอญ) ที่ยังคงมีปรากฏชัดในปัจจุบันนี้

ชุมชนคุณธรรมวัดบ่อทอง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวไทย เชื้อสายรามัญ (มอญ) ซึ่งสามารถเห็นได้จากสถาปัตยกรรมของวัดบ่อทองที่มีศิลปะของชาวมอญมาผสมผสานด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ทุ่งนามอญ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ่อทอง
วัดบ่อทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ในสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลคูขวาง อำเภอเชียงราก แขวงเมืองประทุมธานี ต่อมาพระอริยะธัชชะ เจ้าคณะเมืองกับพระครูนันทมุณีเจ้าคณะแขวงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีพื้นที่กว้าง ๒ เส้น ยาว ๒ เส้น ๕ วา และได้รับพระราชทานวิสุงคาม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองบางหลวงไหว้พระ เป็นคลองตัดผ่านชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทุ่งนามอญบ้าน บ่อทอง
ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อทองตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยเกิดจากความตั้งใจของป้าต้อย ธัณย์จิรา อาจอุดมรัตน์ ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายและความน่ารักของคนมอญจึงได้พัฒนาที่ดินของตัวเอง ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้พระ
วัดบ่อทอง ไหว้พระ และไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

ไหว้หลวงปู่ สรวง ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง ไหว้หลวงปู่สรวง

พายเรือ
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง มีร่องน้ำให้สามารถพายเรือเล่นได้
ชมวิถีเกษตร
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง มีไก่หลายสายพันธุ์ สามารถให้อาหารได้

เยี่ยมชมวิถี มอญ
ทุ่งนามอญบ้านบ่อทองจำลองสถานที่ไหว้ผีบ้านผีเรือนของชาวมอญ

ถ่ายภาพ
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง สามารถถ่ายภาพสวย ๆ ในจุดต่าง ๆ ได้

รับประทานอาหาร
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง สามารถรับประทานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มได้
ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง สามารถซื้ออาหาร ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกไปฝากคนที่บ้านได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม