พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี จังหวัดชัยนาท

ที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตั้งขึ้นด้วยความสนใจของพระชัยนาทมุนี (นวม สุทัศโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ซึ่งได้รวบรวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ที่พบในเขตจังหวัดชัยนาทและบริเวณใกล้เคียงมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานของวัดเป็นจำนวนมาก ต่อมาพระชัยนาทมุนีได้ยินดีมอบศิลปวัตถุ โบราณวัตถุดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของไทย ในพุทธศักราช 2509 กรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานขึ้นในบริเวณใกล้กับวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ตั้งชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี เพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระชัยนาทมุนี เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2512 เป็นต้นมา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดให้เข้าชมในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ชาวไทย 10 บาท/ชาวต่างประเทศ 50 บาท
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 5640 5621
๕. ช่องทางออนไลน์ Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุนี
E-mail : chainatmuni@hotmail.com
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม