เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 33 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่ เป็นพื้นที่ราบที่จัดตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับอาณาเขตประเทศไทย ปัจจุบันมีสิ่งก่อสร้างจัดแสดงมากกว่า 122 แห่ง โดยได้นำเสนอสถานที่สำคัญๆ ทั้งที่เป็นแบบจำลอง และการถอดแบบของสถานที่ต่างๆ จากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ สิ่งก่อสร้างมีทั้งขนาดย่อส่วนและเท่าขนาดจริง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
◉ บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 400.- บาท
◉ บัตรเข้าชม เด็ก 200.- บาท
◉ ค่าบัตรรถยนต์ 400.- บาท
◉ ฟรีบริการรถตุ๊กๆไฟฟ้า ตามรอบชม รอบละ 1.30 ชั่วโมง
◉ โปรโมชั่นบัตรเที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 565 บาท (บัตรรายปี) สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่จำกัดรอบ เที่ยวได้ตลอดปี 365 วัน เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครเท่านั้น
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
02 026 8800 – 9 , 086 324 7658
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.muangboranmuseum.com/
Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑.วิมานพญาแถน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยได้เชื่อมโยงกับงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดยโสธร คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาคารพญาคันคากที่เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวนั้น สร้างขึ้น เป็นรูปร่างพญาคันคาก มีความสูง 19 เมตร พื้นที่รวม 835 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่จัดนิทรรศการจำนวน 5 ชั้น ได้แก่
ชั้นที่ 1 -ประวัติและที่มาในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์
-time Line ตำนานพญาคันคากมหายุทธแดนอิสาน
-ห้องฉายภาพยนตร์ อนิเมชั่น 3 มิติ “มหายุทธแดนอิสาน”
ชั้นที่ 2 วงจรชีวิตของคางคก กายวิภาคและสรีระวิทยาของคางคก
ชั้นที่ 3 พิพิธภัณฑ์บั้งไฟจำลอง ตำนานและเรื่องราวของบั้งไฟ
ชั้นที่ 4 อัตลักษณ์เมืองยโสธร และแหล่งท่องเที่ยวยโสธร 9 อำเภอ
ชั้นที่ 5 ภาพสามมิติแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมวิว
พิพิธภัณฑ์พญานาค
ก่อสร้างทอดยาวริมฝั่งลำน้ำทวน ด้านทิศเหนือของพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก อาคารกว้าง 12.50 เมตร ยาว 99 เมตร สูง 15-16 เมตร
มีแหล่งเรียนรู้ภายในอาคาร 5 โซน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันธรรมดา เปิด 10.00-16.00 น. หยุดวันอังคาร
เสาร์ อาทิตย์ เปิด 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม ประชาชนจังหวัดยโสธร คนละ 20 บาท
ประชาชนทั่วไป (ต่างจังหวัด) คนละ 40 บาท
เด็กนักเรียนยโสธร ฟรี นักเรียนต่างจังหวัด คนละ 20 บาท
ผู้สูงอายุยโสธร 60 ปีขึ้นไป (ฟรี)
ผู้สูงอายุต่างจังหวัด คนละ 20 บาท
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม