ชุมชนคุณธรรมตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

“ตะเคียนเตี้ย” เป็นชุมชนที่มีเรื่องราว วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่าสนใจให้ค้นหา ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการนวดกัวซา งานฝีมือทำพวงมโหตร ปั่นจักรยานชมสวนเกษตรอินทรีย์ สวนมะพร้าว การทำขนมไทยจากมะพร้าว ชิมกาแฟมะพร้าว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสา ที่ถ่ายทอดตัวอย่างวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

บ้านไทย ๑๐๐ เสา

บ้านเสาไทย ๑๐๐ เสา เป็นบ้านแฝดขนาดใหญ่ที่เปิดฝาทะลุถึงกัน ได้หมด ใช้ต้นเสาปูน ๑๐๒ ต้น อายุประมาณ ๘๐ ปี มองจากภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์  ภายในเป็นที่พักและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในอดีต มีสมุดข่อยอายุ กว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งในสมุดข่อยจดบันทึกเรื่องราวในอดีต การตัดสินคดีความ ตำราทำนายโหราศาสตร์ การเขียนยันต์ป้องกันภัย ตำราแพทย์แผนโบราณ และตำรายาสมุนไพรรักษาโรค ฯลฯ   

วัดนาลิกานาราม

วัดตะเคียนเตี้ย (มหานิกาย)  เป็นวัดแรกของชุมชนตะเคียนเตี้ย เริ่มสร้างวัดตั้งแต่ปี  ๒๓๘๓ ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอบางละมุง ในสมัยก่อนเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน หากกล่าวถึงวัดตะเคียนเตี้ย ก็จำเป็นต้องกล่าวถึงหลวงพ่อนิยมด้วย ซึ่งก่อนเป็นเจ้าอาวาสวัดกว่า ๒๐ ปี ก่อนจะละสังขารไปเมื่อปี ๒๕๕๒ แต่ยังมีชาวบ้านมาสักการะบูชาสรีระสังขารบนกุฏิของท่านอยู่เสมอ ชาวบ้านยังบูชานับถือมาถึงปัจจุบัน

วัดเวฬุวนาราม

หรือวัดกอไผ่  (ธรรมยุติกนิกาย) เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าละเมาะ มีกอไม้ไผ่ป่ามากถึง ๑๖ กอ เป็นที่ดินของนายหนูและนางแดง คำแจ่ม  หลังจากนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า พระปล้อง วรญาโน ได้ธุดงค์มาพักที่ป่าไม้ไผ่แห่งนี้ และได้มีการแสดงธรรมสอนชาวบ้านหนองพลับ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เจ้าของที่ดินทั้งสองจึงได้มอบที่ดินให้กับสงฆ์จำนวน ๑๓  ไร่ เพื่อทำเป็นที่พักสงฆ์ใน ปี ๒๕๐๐  เรียกว่า “สำนักสงฆ์กอไผ่” ต่อมาในปี ๒๕๐๘  วัดจึงถูกจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อว่า “วัดเวฬุวนาราม”

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนมะพร้าว ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สวนฟ้าใสไอโกะ เจ้าของสวนมะพร้าวชื่อ คุณถาวร เปลี่ยนสี หรือคุณโกะ โดยได้ดูแลสวนมะพร้าวแห่งนี้มากว่า ๕๐ ปี ให้มีความสะอาดมองแล้วสบายตาจึงทำให้มีผู้คนเริ่มมาแวะเวียนมาถ่ายรูป จึงทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลตะเคียนเตี้ย

สวนป่าสาโรช กะแหวว สวนป่าสาโรชกะแหวว เป็นบ้านของคุณสาโรชกับคุณแหวว ซึ่งเป็นที่สวนมะพร้าว มีพื้นที่ทั้งหมด ๗ ไร่ ปลูกมะพร้าวเป็นหลัก มีพืชผสมผสาน พืชกินได้ ไม้ผลต่าง ๆรวมอยู่ด้วย โดยทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีทำให้เกิดเป็นป่าธรรมชาติขนาดเล็กขึ้นมา สร้างความร่มรื่นและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงได้เรียกสวนป่านี้ว่า “สวนป่าสาโรชกะแหวว”

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ดื่มสมุนไพรพร้อมเล่าประวัติบ้านร้อยเสา
– กิจกรรมสาธิตถังขยะรักษ์โลก เพื่อลดขยะเปียกในครัวเรือน
– เยี่ยมพิพิธภัณฑ์บ้านร้อยเสา
– ฐานกิจกรรมพับกุหลาบ
– ฐานกิจกรรมพับพวงมโหตร
– ฐานกิจกรรมตกแต่งลายผ้าถุงผ้าด้วยวัตถุดิบรอบบ้าน
– กิจกรรมขูดกัวซา
-กิจกรรมเชฟชุมชน

กิจกรรมรู้จักกับเส้นทางมะพร้าว สวนมะพร้าวของชุมชนที่ไม่ได้ปลูกเพื่อส่งโรงงาน แต่ปลูกสำหรับส่งขายเพื่อการบริโภค
– กิจกรรมรู้จักศัตรูของมะพร้าวด้วงหัวดำ กับผู้ที่จัดการมันได้กับแตนเบียน
สาธิตการชง “กาแฟมะพร้าว” ที่พร้อมให้ลิ้มลองพร้อมกับขนมต้มอร่อย ๆ
-ผลิตภัณฑ์มะพร้าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์“น้ำมันมะพร้าวสดเย็น”

ปั่นจักรยานชมวิถีมะพร้าวของชาวตะเคียนเตี้ย
– กิจกรรมปล่อยแตนเบียน

แวะคุยกับป้าชื่นชาวชุมชนรุ่นบุกเบิกของชาวตะเคียนเตี้ย
– การสาธิตการปอกมะพร้าว

ชมสวนมะพร้าว
– ทานน้ำมะพร้าวอ่อน และมะพร้าวน้ำหอมตามฤดูกาล
– กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ

บ้านมะพร้าวกะทิ
โซนที่ ๑ เกษตรตามพระราชดำริ (การปลูกพืชไว้รับประทานในครัวเรือนและการจำหน่าย)
โซนที่ ๒ การปลูกพันธุ์ไม้เพื่อลมหายใจมีสุข การมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการปลูกพืชแวดล้อม การปลูกผักต่าง ๆ ในครัวเรือน นำมาประกอบอาหารและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
– บ้านคุณยายไล้ พับใบเตย กิจกรรม
– ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมลานวัฒนธรรมอุปกรณ์เครื่องใช้ของชีวิตคนในชุมชน
-ลานวัฒนธรรม ชมการสาธิตการ แสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงลำตัด รำวงย้อนยุค รำโทน การสาธิตการตัดพวงมโหตร การพับใบเตย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม