พิพิธภัณฑ์บ้านหลวงประเทืองคดี จ.พิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล บ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร
๑.บ้านหลวงประเทืองคดี เป็นอาคารทรงตึกหลังแรกของตลาดวังกรด ที่ถูกสร้างขึ้นโดยหลวงประเทืองคดีในตอนที่อายุราว 80 ปี สำหรับหลวงประเทืองคดี เป็นคหบดี ที่เปรียบเสมือนบุคคลสำคัญในฐานะผู้แนะนำให้สร้างตลาดวังกรดขึ้น หลวงประเทืองคดี เป็นคนบ้านวังกรด ประกอบอาชีพรับราชการเป็นอัยการ และเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างตลาด โดยสมัยก่อนหลวงประเทืองคดีและครอบครัวอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน แต่เนื่องจากปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง จึงย้ายเข้ามาปลูกในพื้นที่ปัจจุบัน และทำให้กลายเป็นสถานที่สำคัญของตลาดวังกรดอีกแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

 ๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
09.00-17.00 น
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9856 8945
๕.ช่องทางออนไลน์
shorturl.asia/3FZL8
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม