ชุมชนคุณธรรมวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อยู่ในเขตการปกครองของ อบต.ดอนสัก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขาสู่พื้นที่ราบชายฝั่ง เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ปลูกยางพารา  ทำสวนผลไม้ และทำประมง รายได้ส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพหลัก ทำสวน ทำประมง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อหลายแห่งที่ทำรายได้ ให้ชาวบ้านในชุมชน อาทิ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ บ้านเกาะแรต พิพิธภัณฑ์ปลาหิน

อัตลักษณ์ และความโดดเด่นของชุมชน
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ไปสักการะหลวงพ่อจ้อย จุดชมวิวบนเขา พิพิธภัณฑ์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ บ้านเกาะแรต พักโฮมสเตย์ซึ่งมีอาหารพื้นบ้านบริการ นั่งเรือตกปลา ชมปลาโลมาสีชมพู ดูพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ พิพิธภัณฑ์ปลาหิน สร้างโดย นายกิตติ สินอุดม นำหินมาแกะสลักเป็นปลา ปัจจุบันมีปลาหินโชว์ในพิพิธภัณฑ์ประมาณ 3,000 กว่าตัว

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ภายในวัดประดิษฐานสรีระของพระครูกิตติมงคลพิพัฒน์ (อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาฯ) ในโลงแก้วภายในมณฑปให้ประชาชนทั่วไปสักการะ บนเขามีพระธาตุให้สักการะ และมีจุดชมวิวมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอดอนสักทั้งอำเภอ มีพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

บ้านเกาะแรต เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ในอ่าวบ้านดอน ชาวบ้านมีอาชีพในการทำประมง มีกิจกรรมมากมายให้ทำบนเกาะ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักเที่ยว เช่น เดินซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เดินชมรอบเกาะ พักโฮมสเตย์ซึ่งมีอาหารพื้นบ้านบริการด้วย นั่งเรือตกปลาชมปลาโลมาสีชมพู ดูพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์ปลาหิน พิพิธภัณฑ์ปลาหิน สร้างโดย นายกิตติ สินอุดม นำหินมาแกะสลักเป็นปลา ปัจจุบันมีปลาหินในพิพิธภัณฑ์ประมาณ 3,000 กว่าตัว

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิววัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จุดชมวิวอยู่บนเขาวัดสุวรรณประดิษฐ์ มองจากจุดชมวิวจะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอดอนสักทั้งอำเภอ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Hug village มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ จุดถ่ายรูป จุดนั่งเล่น จุดชมวิว จุดนั่งพัก จุดให้อาหารสัตว์มีม้าและแกะ จุดวิวพ้อยที่เป็นวิวทะเล มองไปจะเห็นเกาะแรตทั้งเกาะ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

นั่งเรือชมโลมาสีชมพู เกาะแรต นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะแรต จะบริการเรือนำเที่ยวชมปลาโลมาสีชมพู โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วง 07.00-10.30 น. เพราะเป็นเวลาที่มีโอกาสเจอโลมาเยอะที่สุด

ชมวิว ณ จุดชมวิวบนพระธาตุ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ทั้งอำเภอดอนสัก และมองเห็นทะเลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จุดชมวิววัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาชื่นชมทัศนียภาพของอำเภอดอนสัก ทั้งบนบกและทะเล สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมาก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัด   สุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม