พิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง วัดหลวง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.พิพิธภัณฑ์พระเจ้าเข้ากาด รูปแบบสถาปัตยกรรมระฆังวัดหลวง ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหลวง นับเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกแห่งที่สำคัญในอำเภอเชียงของ เป็นสถานที่จัดเก็บและแสดงโบราณวัตถุ รวมทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ตามที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแล้ว จำนวน 16 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์หลายขนาด อาทิ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 25 นิ้ว สูง 35 นิ้ว จำนวน 10 องค์ พระพุทธรูปองค์เล็ก ปางต่างๆ ขนาดหน้าตักกว้าง 16 นิ้ว สูง 24 นิ้ว จำนวน 6 องค์ เช่น พระเชียงแสนแช่ พระสิงห์ พระสำเภา เป็นโบราณวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ มีการขุดพบที่ดอยพระเจ้าเข้ากาด ซึ่งอยู่ห่างจากวัดหลวงประมาณ ๑ กม. สันนิฐานว่าในอดีตอาจเป็นแหล่งสร้างพระที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา เมื่อประมาณ 700 – 1,000 ปีที่ผ่านมา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 2199 3984
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : วัดพระเจ้าเข้ากาด วัดหลวง

๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ / ทางลาด /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว