ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนฯ เป็นชุมชนเมือง ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองภูเก็ต สองข้างทางเป็นอาคารรูปทรงสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ์ ให้คงรูปแบบของศิลปกรรมดั้งเดิมไว้ เป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมืองและเปิดเป็นร้านค้าจำหน่ายสินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่ภายในวัด ได้แก่ อาคารชิโนยูโรเปี่ยน หรือชิโนโปรตุกิส โดยจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเสมอ อาทิ พิธีทำน้ำพิพัฒสัตยา การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ตึกชิโนโปรตุกิส เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานของชาวตะวันตกและตะวันออกที่ทรงคุณค่า ตั้งอยู่ภายในวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต ไทยหัว พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นโรงเรียนจีนฮกเกี้ยน ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนย่านเมืองเก่าที่หล่อหลอมวัฒนธรรมหลากหลายรูปมารวมกัน จนเป็นชุมชนย่านเมืองเก่า ตึกแถวแบบโบราณเรียงราย สองฝั่งถนน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนสาธารณะสะพานหิน สะพานหิน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในตัวเมืองภูเก็ต
มีลักษณะเป็นชายหาดอยู่สุดถนนภูเก็ตซึ่งยื่นลงไปในทะเลเล็กน้อย

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน เส้นทางสำหรับศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ ป่าชายเลนที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ หากมาในตอนกลางวันก็จะพบกับความร่มรื่นของป่าโกงกาง พร้อมกับสัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศป่าโกงกาง ส่วนกลางคืนมีแสงไฟส่องสว่างเรียงรายสองข้างทางเดินตลอดเส้นทาง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชิม ช้อป สินค้าและอาหารพื้นเมือง ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ Phuket Walking Street จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ครับ เวลาตั้งแต่ 16.00 – 22.00 น. บริเวณถนนถลางหรือ เมืองเก่าภูเก็ต

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม