พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ตั้งเลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบล โนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑.เป็นแหล่งที่พบโครงกระดูกไดโนเสาร์กินพืชที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีว่า “พิพิธภัณฑ์สิรินธร” เดิมเป็นศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ในปี พ.ศ.2537 พบโครงกระดูกของไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน ในบริเวณที่เป็นหลุมขุดค้นปัจจุบัน โดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา คณะสำรวจไดโนเสาร์จากกรมทรัพยากรธรณีจึงได้เริ่มทำการขุดค้นอย่างเป็นระบบ และพบว่า ภูกุ้มข้าว เป็นแหล่งที่พบโครงกระดูกไดโนเสาร์กินพืชที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย มีการพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดต่างๆ เป็นกระดูกชนิดกินพืชมากกว่า 7 ตัว จำนวนกระดูกมากกว่า 700 ชิ้น ที่สำคัญคือ พบชิ้นส่วนของหัวกระโหลก ฟันและกราม และโครงกระดูกที่เรียงรายต่อกัน เกือบจะสมบูรณ์ทั้งตัวอยู่ด้วย โครงกระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัวอยู่บนไหล่เขาของภูกุ้มข้าวซึ่งมีรูปร่างคล้ายลอมฟาง มีความสูงประมาณ 240 เมตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่

วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. * ปิดทุกวันจันทร์ *
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว เดือนแห่งวิทยาศาสตร์ เดือนสิงหาคม และช่วงปิดภาคการศึกษา
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ผู้ใหญ่ 40 บาท อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปเข้าชมฟรี
เด็ก 10 บาท อายุไม่เกิน 12 ปี
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก 50 บาท อายุไม่เกิน 12 ปี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์

บ้านโนนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 32 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีเนื้อที่ 7.5 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา มีภูเขาที่สำคัญคือ ภูสิงห์ และภูกุ้มข้าว มีจำนวนครัวเรือน 248  ครัวเรือน 

เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่โดดเด่นซึ่งดำเนินการโดยชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของภาคอีสานซึ่งพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพคือ พระพรหมภูมิปาโล ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา ภายในจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งเชิงวิชาการและการอนุรักษ์ 

สะพานเทพสุดา
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาว จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ถึงบริเวณเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรีก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเทพสุดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนอินทผาลัมสุพรรณ์
ตั้งอยู่ที่บ้านโสกทราย  หมู่ 8  ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงรำวงคองก้า
ชุมชนโนนบุรีการแสดงรำวงคองก้า เป็นการแสดงท้องถิ่นที่มีเสน่ห์และคุณค่าทางวัฒนธรรม ชาวชุมชนได้นำรำวงคองก้ามาจัดแสดงให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ได้รับชมและร่วมรำวงเพื่อความสนุกสนานและร่วมสัมผัสวิถีชุมชน

ถนนสายบุญ
ถนนไดโนโรดนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์  จะได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้คนท้องถิ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลและสัมผัสวิถีชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม