โรงแรมซีเอสปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง ๒๙๙ ถนนหนองจิกตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
๑.ประเภทของที่พัก – โรงแรม
๒.จำนวนห้อง ๑๒๕ ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา -Sweet ๕,๕๐๐ บาท /๑-๒ ท่าน รวมอาหารเช้า
-Deluxe ๑,๕๐๐ บาท /๑-๒ ท่าน รวมอาหารเช้า
-Suit ๒,๕๐๐ บาท /๑-๒ ท่าน รวมอาหารเช้า
-Junior Sweet ๓,๕๐๐ บาท /๑-๒ ท่าน รวมอาหารเช้า
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
โรงแรม ซี. เอส.ปัตตานี ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน และวิจิตรบรรจง อาคารสูง 9 ชั้น ห้องพักหรูหรา กว้างขวาง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน บริการด้วยห้องพักออกแบบพิเศษ ห้องอาหาร ห้องฟิตเนส สระว่ายน้ำ ซาวน่า สตรีม แอโรบิค
นอกจากนี้ทางโรงแรมยังมีบริการชมพิพิธภัณฑ์ เครื่องจักรสานย่านลิเภา” และ “เครื่องถมทอง” (MUSEUM OF FERN VINE BASKETRY AND NIELLOWARE) สัมผัสศิลปหัตถกรรมอันวิจิตรบรรจงที่ชมได้ยากยิ่ง โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการสืบสานศิลปหัตถกรรมไทยอันวิจิตรงดงาม เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และสัมผัสหัตถกรรมอันทรงคุณค่า เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๗ ๓๓๓๖ ๐๙๐๖ โทรสาร. ๐ ๗๓๓๓ ๑๖๒๐
๖.ช่องทางออนไลน์
รายละเอียดห้องพักและบริการต่าง ๆ
http://www.cspattanihotel.com/
E-mail:info@cspattanihotel.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม