พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
๑.พิพิธภัณฑ์เบญญารัญ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมและรวบรวมของเก่า โดยการจัดแสดงแบ่งเป็น 2 อาคารดังนี้
– อาคารหลังแรก จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน โซนด้านข้างจะเป็นตัวอย่างประตู หน้าต่าง ของบ้านเศรษฐีในอดีต ภายในอาคารจัดแสดงของสะสม อาทิ เหรียญโบราณ เหรียญที่เลิกใช้ไปแล้ว รวมไปถึงธนบัตรแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการจำลองร้านโกปี๊(ร้านกาแฟแบบสมัยอดีต), โรงหนังสมัยก่อน เป็นต้น
– อาคารทหาร จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทหาร อุปกรณ์ในการทำสงคราม ปืนโบราณแบบต่างๆ มีเครื่องบินเล็กและรันเวย์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โซนด้านนนอกจัดวางโมเดลเกี่ยวกับทหาร เช่น เครื่องบินรบสมัยสงครามโลก รถม้า เป็นต้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – อาทิตย์ 09:00 – 18:00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ ๕๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
093 7577 6215
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม