ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลวราราม (ในยาง) จังหวัดภูเก็ต

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ เช่น อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 1 กิโลเมตร และยังอยู่ใกล้กับวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ด้วย ทั้งนี้ยังมีตลาดปลาที่ชาวประมงพื้นบ้านนำมาจำหน่ายในช่วงเช้าที่หาดในยาง (ชาวบ้านเรียก ตลาดชิงปลา) เป็นสีสันอย่างหนึ่งของชาวในยางอีกด้วย

“ทุเรียนรสโอชา ขนมลารสดี ธรรมชาติมากมี ประเพณีสวดกลางบ้าน” วัดมงคลวราราม (ในยาง) มีองค์พ่อท่านหนังเสือประดิษฐานให้ได้เคารพบูชาขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งมีวัฒนธรรมประเพณีมากมายที่สืบต่อกันมานับร้อยปี เช่น ประเพณีสวดกลางบ้าน ประเพณีชักพระ ตักบาตรเทโว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ (หาดในยาง) และเกาะปลิง

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พ่อท่านหนังเสือ หลวงพ่อหนังเสือเจ้าอาวาสรูปแรก เล่ากันว่า ท่านนุ่งห่มด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเพียง ๓ ผืน เวลานั่งหรือนอนจะใช้หนังเสือปูก่อนเป็นประจำ ชาวบ้านจึงขานนามท่านว่า “หลวงพ่อหนังเสือ” เป็นผู้เคร่งครัดชำนาญในพุทธศาสตร์และวิทยาอาคม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พ่อท่านหนังเสือ หลวงพ่อหนังเสือเจ้าอาวาสรูปแรก เล่ากันว่า ท่านนุ่งห่มด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเพียง ๓ ผืน เวลานั่งหรือนอนจะใช้หนังเสือปูก่อนเป็นประจำ ชาวบ้านจึงขานนามท่านว่า “หลวงพ่อหนังเสือ” เป็นผู้เคร่งครัดชำนาญในพุทธศาสตร์และวิทยาอาคม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ภูเก็ต หาดในยาง เป็นหาดที่เงียบสงบ และเป็นธรรมชาติ แตกต่างจากหาดอื่น ๆ ความโดดเด่นของหาดนี้อยู่ที่ น้ำทะเลใส หาดทรายสะอาด ใต้น้ำมีแนวปะการัง หอยทะเลหายาก เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล กับจักจั่นทะเล ร่มรื่นด้วยแนวต้นสน

เกาะปลิง ตั้งอยู่ในอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หรือ หาดในยาง เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีปะการังน้ำตื้น สัตว์ทะเลส่วนใหญ่ที่มักจะพบในบริเวณนี้ เช่น ปลาดาว ปลิงทะเล รวมถึง ลูกปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยแนวปะการังน้ำตื้นเป็นที่อาศัย

หาดในทอน หาดในทอน เป็นอีกหนึ่งหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ไปทางทิศใต้ หาดในทอนเป็นอีกหนึ่งหาดที่มีเม็ดทรายขาวละเอียด บริเวณเหนือหาดมีทิวสนขึ้นสลับกันประปราย หาดในทอนนับเป็นอีกหนึ่งมุมสงบของหาดในเกาะภูเก็ต

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ของนายสมบัติ นางจำนง กิ่งรักษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตำบลสาคู ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการเกษตรของตำบลสาคูการจัดโครงการวันเกษตร มีแปลงนาสาธิตนาข้าวเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรแก่เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

จำหน่ายปลาสด ๆ จากชาวประมงท้องถิ่น ตลาดชิงปลา บริเวณตลาดชิงปลาในช่วงเช้าจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่ายมื้อเช้า ทั้งชา แฟ ขนมโบราณ ฯ นอกจากนั้นจะมีชาวบ้านบางส่วนจะมารอซื้อปลาสด ๆ จากชาวประมง ซึ่งจะเป็นสีสัน อย่างมาก เมื่อได้พบเห็นการชิงปลาของชาวบ้าน โดยจะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนจะมาร่วมชิงปลาด้วย

ชมปะการังน้ำตื้น และสัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว ปลิงทะเล รวมถึง ลูกปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยแนวปะการังน้ำตื้นเป็นที่อาศัย เกาะปลิง ตั้งอยู่ในอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หรือ หาดในยาง เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีปะการังน้ำตื้น สัตว์ทะเลส่วนใหญ่ที่มักจะพบในบริเวณนี้ เช่น ปลาดาว ปลิงทะเล รวมถึง ลูกปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยแนวปะการังน้ำตื้นเป็นที่อาศัย

กวนข้าวทิพย์ จตุก้อน ประเพณีกวนข้าวทิพย์ จตุก้อน เป็นขนมทิพย์ ในเดือน
เข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน รักบ้านเกิด และร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของท้องถิ่น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม