ทุ่งกังหันลมเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง บ้านเพชรดำ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑. ทุ่งกังหันลม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ เป็นที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่ จำนวน 24 ต้น บนเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 60 เมกกะวัตต์ ดำเนินงานโดย บริษัท เด็มโก้ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลในทุกทิศทางเมื่ออยู่ในเขาค้อ กังหันลมมีความสูง 110 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของวงพัดยาว 120 เมตร เป็นใบพัดกังหันลมที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าสะอาด สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีราว 140 ล้านหน่วยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีจุดชมวิวสองจุด คือ จุดชมวิวช้างดอย และ จุดชมวิวระเบียงกังหันลม มีกิจกรรมนั่งรถล้อเลื่อน “ฟอร์มูล่าม้ง” ไถลลงเนิน, นั่งชิงช้าชาวเขา มีทั้งชิงช้าไม้หมุนและแบบเชือก เส้นเดียว มีบริการรถรางพาชมจุดต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงฤดูหนาว ธันวาคม – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
ค่ารถรางนำเที่ยวคนละ ๖๐ บาท ที่จอดรถคันละ ๒๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
จุดชมวิว ทุ่งกังหันลม นั่งรถนำเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาว ซื้อของฝากของที่ระลึก เป็นสตรอเบอร์รี่
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1972 0436
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook ทุ่งกังหันลมเขาค้อ
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม