ฟาร์มแกะทหารช่าง จังหวัดนครสวรรค์

ที่ตั้ง ถนนปราการบริรักษ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
๑.ฟาร์มแกะทหารช่าง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา เป็นค่ายทหาร (ช.พัน ๔ พล. ร.๔) ที่เปิดเป็นฟาร์มแบบพอเพียง มีกิจกรรมต่างๆ เช่นการให้อาหารแกะ ป้อนนมแพะ ตกปลา มีทุ่งดอกไม้ นาบัว ยิงธนู ฯลฯ ถ้ามาช่วงเย็นถ่ายรูปจะสวยมากๆ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ -เปิดให้เข้าชมทุกวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว –08.๐๐ ถึง ๑๘.๐๐ น.
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –๐๘ ๖๙๒๖ ๔๖๔๒
๖.ช่องทางออนไลน์- เพจ , Facebook
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม