ร้านบุหงาตานี จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง ๕๕/๑๑ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 ๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
ร้านบุหงาตานีเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่น่าสนใจมากมายของจังหวัดปัตตานี เช่น ปลาหมึกแห้ง น้ำบูดู ข้าวเกรียบปลา ลูกหยีกวนเครื่องทองเหลือง ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับหรือตกแต่ง)
ปลาหมึกแห้ง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีมาจากอำเภอปะนาเระ เป็นปลาหมึกตัวโตขาวใส รสชาติดี ไม่เค็มจัด น้ำบูดู ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำข้าวยำ อันเป็นอาหารพื้นเมืองภาคใต้ หากมาจากอำเภอสายบุรีแล้วถือว่าเป็นน้ำบูดูที่ดีมาก อร่อยและเก็บไว้ได้นาน
ข้าวเกรียบปลา เป็นของพื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอสายบุรี อร่อยไม่แพ้ข้าวเกรียบกุ้ง และไม่คาว ลูกหยีกวน เป็นลูกหยีกวนชนิดไม่มีเมล็ด ทำเป็นห่อขนาดเท่ากับหัวแม่มือ รสกลมกล่อม เปรี้ยว หวาน เค็ม กำลังดี และมีรสเผ็ดนิด ๆ กันเลี่ยน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6955 0948
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/ร้านบุหงาตานี-100466487236438/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม