ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก (เที่ยวชุมชน ยลวิถี) ลงเรือหัวโทงล่องทะเลใน ณ ท่าเทียบเรือแหลมสัก ชมวิวที่ผาเขาค้อม เขาเหล็กโคน และแวะชมภาพเขียนสีอายุ ๓,๐๐๐ ปี

๑. ท่าเรือแหลมสัก เป็นจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยวทางทะเลของชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาที่ยื่นลงไปในทะเลสิ้นสุดตอนปลายที่แหลมไฟไหม้ สามารถนั่งเรือหัวโทงไปชมภาพเขียนสีโบราณอายุกว่า 3,000 ปี ซึ่งเป็นภาพคนคู่นั่งหันหน้าเข้ากัน 2 คู่ และอีกหนึ่งคนทางขวาสุด ท่าทางราวกับประกอบกิจกรรมบางอย่างเขียนอยู่บนผนังเพิงผา อยู่สูงจากพื้นประมาณ 10 กว่าเมตร ชวนให้คิดว่าละแวกนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ (เชิงประวัติศาสตร์) พร้อมทั้งถ่ายรูปกับเขาเหล็กโคน ชมวิวสวยแปลกตาที่ผาเขาค้อม พายคายัคชมกระชังปลา/กุ้งมังกร/สาหร่ายพวงองุ่น (เชิงกีฬา) ชม/ชิมสาหร่ายพวงองุ่นในกระชัง (เชิงเกษตร) ตลอดแนวของแหลมสักมีจุดพายแคนูที่สวยงามมากหลายแห่ง สามารถเช่าเรือพาเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอ่าวลึกได้ เช่น ถ้ำผ้าม่าน เสาหินบอนไซ สันทรายกลางทะเล เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม