ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง หมู่ ๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ประชากรในชุมชนเป็นชาวไทลื้อ มีความเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาไทลื้อที่ใช้สื่อสารกัน การแต่งกายด้วยผ้าทอไทลื้อที่ อีกทั้งยังมีการละเล่น ความเชื่อและพิธีกรรมที่แตกต่างกับที่อื่น เช่น พิธีกำบ่อ พิธีสืบชะตา เป็นต้น การแต่งกายของไทลื้อบ้านศรีดอนชัย แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยตัวเสื้อผู้หญิงจะมีลักษณะเป็นเสื้อผ่าอก ป้ายเฉียงด้านหน้า เอวลอย แขนยาว สวมใส่กับผ้าซิ่นที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ ผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาว แล้วสวมทับด้วยเสื้อกั๊กที่ปักลวดลายสวยงาม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ – เปิดบริการทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายสมชาย วงศ์ชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ บ้านศรีดอนชัย ๐๘ ๙๕๖๐ ๑๙๐๘
๕.ช่องทางออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
– YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=7x6udvLt8bQ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม