ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ตั้ง ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
๑.ภูทับเบิก เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1,768 เมตร ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยทัศนียภาพแบบทะเลภูเขา และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม เป็นช่วงเวลาดอกซากุระ หรือดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูบานสะพรั่งไปทั้งภูเขา ทั้งกลางวันและกลางคืน จะมองเห็นแสงไฟระยิบระยับ จนถูกเปรียบเปรย ว่าเป็น “ดาวบนดิน” สำหรับจุดชมวิวดูดาวบนดิน สามารถมองดูดาวได้ครบทั้ง 4 กลุ่ม พร้อมลานกางเต็นท์นอนฟังเสียงธรรมชาติอย่างชิดใกล้ นอกจากนี้ ภูทับเบิกยังเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และมีแปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ แปลงทดลองทับเบิกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานีสาธิตปลูกพืชเกษตรเมืองหนาว


๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอดวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือน มิถุนายน – กันยายน (ฤดูฝน)
เดือน ตุลาคม – มกราคม (ฤดูหนาว)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ-
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมทะเลหมอก ดอกซากุระ (นางพญาเสือโคร่ง) กางเต้นท์ดูดาว
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิก โทรศัพท์ 08 5733 9737
– ติดต่อกลุ่มการท่องเที่ยวทับเบิก ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทรศัพท์ 0 5681 0737
เวลาทำการเปิด-ปิด ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook วิสาหกิจชุมชนภูทับเบิก
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม