ภูมิภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ตั้ง ภูมิภูเบศร ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ภูมิภูเบศร
๒. ชื่อผู้ประกอบการ ภูมิภูเบศร
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
ขนมปังกระเทียมสมุนไพร ขนมปังกระเทียมมีฤทธิ์ช่วยลดร้อน ย่อยอาหาร แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30 – 16.30 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 7098 3582
๖. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม