พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต

ที่ตั้ง 28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต228
๑.ภูเก็ตไทยหัว เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวของชาวจีน เช่น ประเพณี อาชีพแลภูมิปัญญาและประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ตตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ซึ่งชาวจีน “ฮกเกี้ยน” บรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ ภูเก็ต ได้ร่วมกันตั้งขึ้น หลังจากนั้นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ “ภูเก็ตไทยหัว”ในปี 2553 ภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวแล้ว ยังจัดเป็นห้องนิทรรศการภาพแสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ต บุคคลสำคัญของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี อาคารแบบชิโนโปรตุกีส และภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมาด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตตั้งแต่ยุคเหมืองแร่ และการท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรูปแบบนิทรรศการทั้งหมด 14 ห้อง ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตชาวจีนภูเก็ตตั้งแต่แดนดินถิ่นกำเนิดการเดินทางมา การก่อร่างสร้างตัว ความสัมพันธ์ภูเก็ตจีน แบบอย่างของผู้ประสบความสำเร็จ ประวัติโรงเรียน ครูใหญ่คนสำคัญ อาชีพภูมิปัญญา ประเพณีพิธีกรรม ตึกเก่าชิโน-โปรตุกีส การแต่งกาย และอาหารชาวบาบ๋าภูเก็ต
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
ผู้ใหญ่ 50บาท
เด็กนักเรียน 25 บาท
ต่างชาติผู้ใหญ่ 200 บาท/นักเรียน 120 บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ 7621 1224
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.thaihuamuseum.com/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม