เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง หมู่ ๖ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
๑. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ภูเขาผาท่าพลเป็นเขาหินปูน อยู่ในมหายุคพาลีโอซีน (Palaeocene) และอยู่ในยุคย่อยคาร์บอนิฟอรัส (Caboniferus) มีอายุราว 360-286 ล้านปีมาแล้ว เป็นภูเขาที่ทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ ภูเขาหินปูนบริเวณนี้ ส่วนมากเกิดจากการทับถมของเปลือกหอย พลับพลึงทะเล หรือปะการัง มีการตกตะกอนทางเคมีอยู่น้อยมาก จากการศึกษาและจำแนกซากดึกดำบรรพ์ ทำให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน เป็นภูเขาหินปูน ขนาดใหญ่หน้าผาสูงชันทอดยาวมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า มี มีหน้าผาแหว่งเว้า อันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนหลายล้านปี ก่อให้เกิดถ้ำมากมาย การเที่ยวชมถ้ำจึงเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่ โดยการเที่ยวชมถ้ำต่าง ๆ สามารถขับรถเข้าไปชมยังถ้ำต่างๆ ได้โดยตรง โดยถ้ำแต่ละแห่งจะอยู่ติดถนนดินของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล เป็นถ้ำขนาดเล็กไม่ได้มีทางเดินทอดยาวเข้าไปในถ้ำลึกนัก ชมความงามได้แค่บริเวณปากถ้ำ ถ้ำต่างๆ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว –
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 08 1163 3158
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม