ภูทอก จังหวัดเลย

ที่ตั้ง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๑.จุดชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และวิวทิวทัศน์ 360 องศา บนภูเขาที่ไม่ไกล และเดินทางสะดวก สามารถมองเห็นแก่งคุดคู้และลำน้ำโขง ภูทอกมีลักษณะเป็นภูเขาสูง ทำให้ทัศนียภาพโดยรอบบริเวณภูทอก สวยบริบูรณ์ด้วยธรรมชาติสร้างสรรค์
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 -17.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตุลาคม – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ –
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก  ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม