ร้านคุณดา จ.สมุทรสาคร

ที่ตั้ง ๒๔/๒๖๙ หมู่ ๔ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
๑. ร้านคุณดา เริ่มจากแผงเล็กๆในตลาดเก่ามหาชัย ด้วยความใส่ใจในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี ร้านคุณดาจึงได้ขยับขยายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี จนปัจจุบัน “ร้านคุณดา” เป็นหนึ่งในร้านขายอาหารทะเลแห้งและแปรรูปที่เป็นที่รู้จักในจังหวัดสมุทรสาคร สินค้า”ร้านคุณดา” เราคัดเฉพาะสินค้าคุณภาพ ซึ่งมาจากแหล่งผลิตโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นจากชาวบ้านที่ตากอาหารทะเล จนถึงจากโรงงานใหญ่ที่ได้มาตรฐานส่งออก สินค้า “ร้านคุณดา” จึงมีความหลากหลาย ใหม่อยู่เสมอ จำหน่ายปลีกเป็นของฝากหน้าร้าน และส่งทั่วประเทศไทย
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง) จำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ของฝากปลาเส้น หมึกเส้น บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยเหมาะสำหรับเป็นของฝากจากมหาชัย
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๘๗ ๑๑๘๘
๕. ช่องทางออนไลน์ http://www.khundamahachai.com/
Facebook : khundamahachai
ID line : khunda.mahachai

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม