กราบขอพรพระพรหมภูมิปาโล วัดภูสิงห์

บนยอดภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐาน พระพรหมภูมิปาโล พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาว หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของภาคอีสาน มีความงดงามและสมส่วนทางพุทธศิลป์พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขึ้นไปพักผ่อนหย่อนใจชมชมทัศนียภาพ “เมืองสหัสขันธ์” เพราะจากยอดภูสิงห์สามารถมองเห็นวิวโดยรอบอย่างชัดเจนทั้งภูกุ่มข้าว ภูค่าว ที่อยู่ไม่ไกลกัน รวมถึงเขื่อนลำปาว และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม
ผู้ต้องการขึ้นสู่ยอดภูสิงห์สามารถขับรถยนต์ขึ้น หรือจะเดินเท้าทางบันได 654 ขั้นก็ได้ กิจกรรมประจำปี ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ มีดังนี้
1) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบนลานยอดเขาภูสิงห์
2) กิจกรรมวันมาฆบูชาจัดปฏิบัติธรรม ประมาณ 3-4 วัน
3) กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
4) ประเพณีสงกรานต์ การแห่ผ้าอังสะถวายพระพรหมภูมิปาโลขึ้นบันได 654 ขั้นขึ้นบนยอดเขาภูสิงห์
5) กิจกรรมวันวิสาขบูชา จัดปฏิบัติธรรมประจำปี
6) กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่
7) กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะงานประจำปี ระดับจังหวัดที่ยิ่งใหญ่ พระสงฆ์กว่า 400 รูปเดินลงมาจากภูเขาภูสิงห์มาทางบันไดเพื่อรับบิณฑบาตบริเวณเชิงเขา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม