ร้าน ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล จังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้ง 178 หมู่ที่ 8 ตำบล ดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
๑.ชื่อยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล จังหวัดมุกดาหาร
๒.ชื่อผู้ประกอบการ: นางยุภาภรณ์ เกสีสังข์
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟตะเกียงเจ้าพายุ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ไม้มงคลแปรรูปเป็นโคมไฟในลักษณะหอแก้วจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหาร ที่สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ซึ่งภายในจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
เป็นการเอาไม้มงคลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ของใช้สอย เครื่องประดับ พระพุทธรูปไม้แกะสลัก เป็นต้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 09.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 8187 7973 , ๐๙ ๒๗๐๔ ๘๙๙๓
๖.ช่องทางออนไลน์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์โอทอปบ้างซ่ง จ.มุกดาหาร

ที่ตั้ง ต.บ้างซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ นุชธินันท์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวนุชธินันท์ คำศรีพล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าฝ้ายทอมือ
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
เป็นผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติที่สามารถเล่าเรื่องราวของพัฒนาการเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาและใช้เป็นเครื่องแต่งกาย นำมาตัดเย็บในรูปแบบสมัยใหม่
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา 08.00-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 6397 6436
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค OTOP Bansong – ผ้าฝ้ายทอมือ มุกดาหาร สินค้าโอทอป 5 ดาว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เจ้ตุ๊กตา ข้าวเปึยกเส้นข้างดับเพลิง จ.มุกดาหาร

ที่ตั้ง ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
๑.ร้านเจ้ตุ๊กตา ข้าวเปึยกเส้นข้างดับเพลิง เป็นร้านเล็กๆ เปิดโล่ง ตั้งอยู่บริเวณข้างอาคารฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นร้านเก่าแก่เป็นที่นิยมและรู้จักของคนมุกดาหารมายาวนาน
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1. ข้าวเปียกเส้น
2.2. ไข่ลวก
2.3. กะหรี่ปั๊บ
2.4 ต้มเลือดหมู
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา 05.30-13.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1060 5821
๕.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : เจ้ตุ๊กตาข้าวเปียกเส้นข้างดับเพลิง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมุกดาหารประสานมิตร จังหวัดมุกดาหาร

ที่ตั้ง 26/1 หมู่ 5 บ้านบะ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
๑.ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติประสานมิตร เกิดจากความรักในการทำเกษตรของลุงโฮม อุคำ ปราชญ์ชาวบ้านบะ ตำบลกกตูม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยเดินตามรอยเท้าพ่อ นำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางทำการเกษตรแบบผสมผสาน และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น และเอื้อเฟื้อแบ่งปัน โดยใช้หลักการเดินทีละก้าวอย่างมั่นคง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9133 7687
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มุกดาหารประสานมิตรบ้านบะ
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการ/นักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ที่ตั้ง ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร ตามทางหลวงหมายเลข2034(มุกดาหาร-ดอนตาล) ประมาณ 17 กิโลเมตร
๑.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทยมีเนื้อที่ 48.5 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีบริเวณลานหิน มีกลุ่มหิน ที่ประกอบด้วยหินรูปร่างลักษณะต่างๆ วางซ้อนกันอย่างวิจิตรพิสดาร หินบางก้อนมีรูปร่างคล้ายเครื่องบินไอพ่น หินรูปมงกุฎ หินจระเข้ จานบิน หอยสังข์ สิงโต ดอกเห็ด เป็นต้น ลานหินมีป่าเต็งรังที่มีลักษณะแคระแกร็นสวยงาม และลานมุจลินท์ ลักษณะเป็นลานหินเรียบขนาดใหญ่ ในเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ดอกไม้ป่าและดอกไม้ดินจำนวนมาก ทั้งสร้อยสุวรรณา ดุสิตา หยาดน้ำค้าง ฯลฯ จะออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม แถมยังชมวิวแม่น้ำโขง และพระอาทิตย์ขึ้นได้งดงามด้วย มีถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตก และน้ำซับตลอดปี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวันทำการ เปิด-ปิด 06.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท /ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– เดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทางไป-กลับประมาณ 6 กิโลเมตร
– ชมภาพเขียนสีรอยประทับฝ่ามือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุ กว่า 5,000 ปี
– กางเต้นท์นอนดูดาว
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4260 1753
๗.ช่องทางออนไลน์
www.dnp.go.th
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการ/นักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี จังหวัดมุกดาหาร

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ภาษาพูด คือ ภาษาอีสาน (ลาว) คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปันกัน มีน้ำใจไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ มีรูปปั้นองค์หลวงปู่รอดเป็นที่เคารพนับถือ มีวัดโพธิ์ศรีเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน  

ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒,๘ บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาหาร มีวัดโพธิ์ศรีเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ภาษาพูด คือ ภาษาอีสาน (ลาว) คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร เป็นพี่เป็นน้อง พึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปันกัน มีน้ำใจไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามฮีต ๑๒ คอง ๑๔ มีรูปปั้นองค์หลวงปู่รอดเป็นที่เคารพนับถือ 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดโพธิ์ศรี
ตั้งอยู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๒ เป็นวัดเก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน  โบสถ์ หอระฆัง มีพิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านโบราณ มีองค์หลวงปู่รอดเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน

วัดโพธิ์ศรีแดง
ตั้งอยู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๘ เป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนอีกวัดหนึ่ง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน โดยหากมีการจัดกิจกรรมในชุมชนก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับวัดโพธิ์ศรีและร่วมกันทำกิจกรมต่าง ๆกันมาโดยตลอด 

วัดป่าภูเกิ้ง
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เดิมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท พระเกจิสายวิปัสนากรรมฐาน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติ ภูผาเทิบ
เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทยมีเนื้อที่ 48.5 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน ดูเหมือนรูปทรงต่าง ๆ และในปลายฝนต้นหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซับตลอดปี

จุดชมวิวและศึกษาธรรมชาติวัดป่าภูเกิ้ง
เป็นเส้นทางธรรมชาติไปยังวัดป่าภูเกิ้ง โดยเป็นป่าเต็งรังสลับกับหิน สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงอย่างสวยงาม

จุดชมวิวริมโขง
ตลอดเส้นทางในบ้านส้มป่อยหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 8 สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงได้ตลอดเส้นทาง ซึ่งในฤดูหนาวและฤดูร้อนน้ำโขงจะมีสีเขียวมรกตตัดกับสีของท้องฟ้า เป็นวิวที่สวยงาม มองเห็นประเทศเพื่อนบ้าน และชมวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงได้

อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์
อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเส้นทางถนนทางหลวง 2034 มุกดาหาร-ดอนตาล เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเป็นอ่างกักเก็บน้ำจากภูเขาของเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ มีสถานที่ กางเต็นท์ และตกปลา ชมทิวทัศน์ภูเขาอันสวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรอินทรีย์ละอองดาว
ตั้งอยู่บริเวณติดกับริมแม่น้ำโขง เส้นทางในหมู่บ้านส้มป่อยมุ่งหน้าไปสู่วัดโพธิ์ศรีแดง อยู่ใกล้กับร้านอาหารละอองดาว มีร้านเครื่องดื่มตั้งอยู่บริเวณหน้าร้าน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลดหนี้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลดหนี้ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเส้นทางถนนทางหลวง 2034 มุกดาหาร-ดอนตาล เลี้ยวเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมใส่บาตรยามเช้าริมโขง
บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน บริเวณริมฝั่งโขงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี จะมีชาวบ้านรวมตัวกัน โดยจะแต่งกายนุ่งซิ่นพื้นบ้าน สวมเสื้อขาว ห่มสไบแดง ร่วมกันจัดกิจกรรม ใส่บาตรยามเช้าริมโขง นำโดย พระอธิการชัยธวัช เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี โดยจะมีนักท่องเที่ยว ผู้แสวงบุญมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก     

ศึกษาวิถีชีวิตประมงแม่น้ำโขง
กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านส้มป่อย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เราสามารถชมและสัมผัสวิถีโดยการร่วมล่องเรือหาปลา หรือนั่งชมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้

กิจกรรมศึกษาวิถีเกษตรอินทรีย์
กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านส้มป่อย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เราสามารถชมและสัมผัสวิถีโดยการร่วมล่องเรือหาปลา หรือนั่งชมที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านส้มป่อย นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำผักอินทรีย์ในสวนมาประกอบอาหารและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันได้

แสวงบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
วัดโพธิ์ศรีและวัดโพธิ์ศรีแดง บ้านส้มป่อยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีพระพุทธรูปที่ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้แก่ หลวงปู่รอดวัดโพธิ์ศรี วัดโพธิ์ศรีแดง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม