มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี เมตตาบารมี

ที่ตั้ง ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๑. มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือวัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ ริมถนนมิตรภาพ พื้นที่อำเภอสีคิ้ว เรียกว่าเป็นวัดสวยอีกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่ก่อสร้างวัดคือคุณสรพงษ์ ชาตรี ดาราชื่อดังของประเทศไทย พุทธมามกะผู้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และคุณดวงเดือน จิไธสงค์ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ชาวบ้านจึงนิยมเรียกวัดแห่งนี้ในอีกชื่อว่า “วัดสรพงษ์” ซึ่งสร้างด้วยเงินบริจาคจากแรงศรัทธาของผู้คนรวมกว่า 9 ล้านบาท ภายในมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ประกอบด้วย มหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป) เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จ พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), อาคารกองอำนวยการ และประชาสัมพันธ์ และวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช รายละเอียดของสถานที่
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดนี้ก็คือวิหารที่ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ถือเป็นรูปหล่อทองเหลืองรมดำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยหน้าตักกว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว ความสูง 13 เมตร และหนักถึง 61 ตัน ซึ่งนอกจากผู้ที่มาเที่ยวชมมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) แห่งนี้จะได้สักการะขอพรจากหลวงพ่อโตแล้ว ยังได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม และสวนหย่อมเขียวขจีที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงยังมีโรงทานที่มีไว้บริการให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้ทานฟรีอีกด้วย โดยในแต่ละวันนั้นมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาด จนอาจเรียกได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐6.00 – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1640 1281, 08 1911 0622
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/โรงทาน)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม