นิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง 93/1 หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตาเพ็ชร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ นิลุบล
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นางนิลุบล สมศิลปะ
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าควิลท์
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าและสิ่งทอเมืองลับแล เพื่อพัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการบูรณาการเชื่อมโยงทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ลายหงษ์ใหญ่ที่ปรากฎบนตราสินค้า เป็นหนึ่งในลวดลายตีนจกเมืองลับแล เป็นลวดลายที่แฝงด้วยคติความเชื่อเรื่องโชคลาภและวาสนา
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ย่าม
ใช้ผ้าทอลับแล มาประยุกต์สร้างสรรค์งานศิลปะ และใช้ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นปักบนตัวผ้าให้มีความสวยงามและมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ได้อย่างงดงาม
๓.๓ กระเป๋าผ้าทอลับแล
นำผ้าทอลับแล มาประยุกต์ใช้ทำกระเป๋า เป๋ มีลวดลายค้นคิดจากธรรมชาต สิ่งแวดล้อม ลายที่ใช้เป็นลายมุก ลายหงส์ และลายนาค เป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยนำหนังวัวฟอกฝาดประกอบเพื่อให้เป็นสากลและผู้นิยม ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ใช้
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๔๓๗๙ ๒๒๒๐
๖. ช่องทางออนไลน์
line id nilubolsu
เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก nilubol sumsilp

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม