แพวผ้าฝ้าย จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง 41หมู่ 1 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ แพวผ้าฝ้าย
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางแพว คำภานุช
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ รองเท้าสุภาพสตรีจากผ้าทอพื้นเมืองน่าน
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ผ้าทอพื้นเมืองน่านมีลวดลายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน และปัจจุบันได้มีการพัฒนาลวดลาย และเส้นใยให้มีความคงทนและมีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด จึงเกิดแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ผ้าทอมาทำรองเท้าสำหรับสุภาพสตรี
๓.๒ชื่อผลิตภัณฑ์ หมอนอิงจากผ้าทอพื้นเมืองน่าน
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์หมอนอิง คือ เป็นการประยุกต์มาจากหมอนหกของชาวไทยลื้อให้เข้ากับยุคสมัย โดยแต่งลายด้วยผ้าทอพื้นเมืองน่านมีลวดลายที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน (ลายผ้าหลบ)
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00น. – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 3195 2422
๖.ช่องทางออนไลน์ facebook : แพวผ้าฝ้าย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม