ริมวังโฮมสเตย์

ที่อยู่ เลขที่ ๒๑ หมู่ ๓ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
๑. ลักษณะของที่พัก/โฮมสเตย์ เป็นบ้านพัก
๒. จำนวนห้อง ๔ ห้อง
ราคา ๖๐๐ บาท/ห้อง
๓. กิจกรรมพิเศษ พายเรือชมธรรมชาติ ล่องเรือชมหิ่งห้อย
๔. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ นายอำพน กาฬแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
เบอร์โทร ๐๖ ๔๗๘๐ ๒๘๕๔

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม