ร้านกลุ่มหัตกรรมเทพพนม

ที่ตั้ง ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กลุ่มหัตถกรรมเทพพนม / SAWA
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางอัมพร โตคะสาร
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อมสะเลียม
รายละเอียดความโดดเด่น
ผ้ามัดย้อมสะเลียมสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์ของผู้ชายและผลิตภัณฑ์ของผู้หญิง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และไม่ซ้ำกับใคร ทางกลุ่มจึงปรับแนวคิดสร้างเป็นคอลเลคชั่นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถจำหน่ายเป็นเซต หรือเป็นเซตครอบครัวได้ จึงทำให้สินค้าที่ออกแบบมานั้นไมซ้ำกับที่มีในท้องตลาดและสร้างแบรนด์ของตัวเองได้
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์นวดนิ้วจากผักตบชวา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
8.00 น. – 17.30 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5630 4652
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/panawanGruop/?ref=page_internal

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม