ร้านกัญยานี ผ้าพื้นเมือง จ.พะเยา

ที่ตั้ง ท๊อปพลาซ่า พะเยา ต. ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
๑.ร้านกัญยานี ผ้าพื้นเมือง เป็นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม “ พะเยารอเธอ “ ซึ่งเป็นกลุ่มเย็บผ้าพื้นเมืองและกระเป๋าด้นมือ ซึ่งกลุ่มมีความเข้มแข็ง ฝีมือการเย็บปักสวยงามและมีมาตรฐาน คงทนสวยงาม
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของที่ระลึก
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวันเวลา เวลา 10.00 น – 21.00 น
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 4885 7270
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : เสื้อผ้าพื้นเมือง พะเยารอเธอ-กัญยานี ผ้าพื้นเมือง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม